Yrityssalkku

Ketterät liikkeet, kestävät kumppanit

Meille liiketoiminta on henkilökohtaista, ihmisten välistä. Tartumme rohkeasti avonaisiin tilaisuuksiin ja sitoudumme yhdessä sovittuihin tavoitteisiin. Se näkyy pitkinä kumppanuuksina, joista molemmat osapuolet aidosti hyötyvät.

Omistus-, tytär- ja osakkuusyhtiömme:

Masterkodit
Vantaan siemen ja kone Oy
Teräsasennus Toivonen

Yrityksemme kuuluu korkeimpaan AAA –luokkaan:

Korkein luottoluokitus